Veicam pilnu elektrifikāciju aiz AS „Sadales tīkls” elektro uzskaites skapja.
Kabeļu izolācija un ierakšana
Ievades automātu kastes montāža, strāvas stipruma automātu aprēķins pa visu būvobjekta apjomu
Vadu un rozešu vietu iefrēzēšana
Vadu izvilkšana pa būvapjomu
Rozešu, slēdžu izbūve